တစ္ေန႔ကို ေငြတစ္သိန္း၀င္တယ္ဆိုတဲ့ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္း ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္

2018-11-12 Daily Maung 0

“ေလၽွာ္ျဖဴ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာေရးခရီး” (၁၈-၆-၂၀၁၇႐က္ေန ့ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေဆာင္းပါး) “မင့္ ဟုတ္မွလည္းလုပ္ပါကြာ၊ တစ္ေန႔ေငြတစ္သိန္းဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားကြ”မိမိေျပာစကားအေပၚစိုက္ပ်ိဳးေရးမိတ္ေဆြ အစ္ကိုႀကီးတစ္ဦး၏ စူးစမ္းသံျဖစ္၏။ သူ႔အသံတြင္မယံုတစ္ဝက္၊ယံုတစ္ဝက္ျဖစ္ေနသည္ကို မွန္းဆႏိုင္သကဲ့သို႔ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္လည္းအားတက္သည့္အမူအယာ အပိုင္းအစကိုေတြ႕ျမင္ေနရ၏။ မိမိအေနျဖင့္ထိုစကားမွာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွသယ္ေဆာင္ လာသည္ျဖစ္၍ သံသယျဖစ္ရန္မလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပလိုက္၏။ ထိုအခါမွ “ငါ့အဖို႔ကေတာ့ကြာ တစ္ေန႔တစ္သိန္းမဟုတ္ပါဘူး၊ […]