အသည္းကြဲရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳသားးမ်ားကအစေပါင္းမ်ားစြာပိုခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္းေလ့လာေတြ့ရွိ

2018-12-23 Kyaw Kyaw 0

လန္ဒန္ရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ စိတ္ပညာ ပါေမာကၡ ဦးစီးလို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္း တစ္ခုအရ ျဖစ္ပါတယ္။ Relation တစ္ခု ၿပီးစုံ သြားတဲ့ အခါတိုင္း ခ်စ္သူနဲ႔ ျပတ္ဆဲ သြားတဲ့ အခါတိုင္း အမွန္တကယ္ အခံစားရဆုံးက အမ်ိဳးသားဘက္က ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ အေပၚယံမွာ […]